PRIVACYVERKLARING


Inleiding

Voor Teleplan Communications B.V. is de privacy van uw persoonlijke gegevens belangrijk en wij doen er alles aan om deze te beschermen. In deze privacyverklaring (verklaring) wordt uitgelegd welke gegevens wij over u vergaren en waarom, wat wij daar mee doen en hoe wij er mee omgaan.

Ten behoeve van de van toepassing zijnde wet bescherming persoonsgegevens, met name de algemene verordening gegevensbescherming (EU) 2016/679 (AVG), en ook de naleving van de wet, is Teleplan het bedrijf dat verantwoordelijk is voor uw persoonlijke gegevens.
Deze verklaring is van toepassing op gegevens die door ons zijn bemachtigd door uw gebruik van de informatie, software, producten en diensten die via deze website beschikbaar zijn gesteld.


Vergaring van uw persoonlijke gegevens

Teleplan verzamelt gegevens die, op zich of in combinatie met andere gegevens, zouden kunnen worden gebruikt om u te identificeren (persoonlijke gegevens), zoals uw e-mailadres, naam, huisadres, telefoonnummers of IMEI-nummer.
Teleplan kan tevens anonieme demografische informatie vergaren die niet voor u uniek is, zoals uw postcode, leeftijd, geslacht, voorkeuren, IP-adres, interesses en favoriete dingen (indirecte persoonlijke gegevens).

Teleplan vergaart uw persoonlijke gegevens op een aantal manieren, zoals wanneer u contact met ons opneemt via de website, per telefoon, e-mail of op andere manieren die hieronder staan vermeld.


Gegevens die u verschaft wanneer u een reparatie registreert of inlogt op een portaal van Teleplan

Wanneer u zich inschrijft om onze service te gebruiken, geeft u ons vrijwillig bepaalde persoonlijke gegevens, inclusief uw:

 • naam en e-mailadres;
 • huisadres;
 • telefoonnummer;
 • het IMEI-nummer van het mobiele apparaat dat u instuurt voor reparatie.


Andere gegevens die wij vergaren

Wij verzamelen tevens de volgende persoonlijke gegevens wanneer u de website gebruikt:

 • Gebruikerscontent. Dit bestaat uit alle teksten, documenten, content of informatie die door u zijn geüpload, ingevoerd of op andere wijze zijn verzonden in verband met uw gebruik van de website.


Automatisch vergaarde gegevens

Wanneer u onze website bezoekt, vergaren wij automatisch informatie over de hardware en software van uw computer, zoals uw IP-adres, soort browser, domeinnamen, toegangstijden, besturingssysteem, cookiegegevens, doorsturende website-adressen, bezochte pagina's, aangeklikte links, ingevoerde tekst, bewegingen van de muis en de Internet Service Provider.
Wij analyseren en gebruiken deze gegevens om een beter begrip te krijgen van de manier waarop onze gebruikers de service gebruiken, om onze service te onderhouden en te verbeteren, en in sommige gevallen om samengenomen statistieken in verband met onze service te kunnen publiceren.


Het gebruik van uw persoonlijke gegevens

Teleplan vergaart en gebruikt uw persoonlijke gegevens om ons contract met u uit te voeren en voor onze legitieme zakelijke belangen, inclusief om:

 • de website te exploiteren en de service te leveren;

 • met u te communiceren over de service die u gebruikt, en ook om te reageren op verzoeken om assistentie, inclusief de verificatie van uw account als u problemen heeft met inloggen (Teleplan zendt geregistreerde gebruikers tevens regelmatig service-updates per sms en/of e-mail);

 • gebruikerscontent in verband met uw account te tonen en ervoor te zorgen dat u daar bij kunt tijdens het gebruik van onze service;

 • het gebruik van onze service door onze gebruikers en hun interactie daarmee te begrijpen en te verbeteren;

 • de samengenomen statistieken in verband met het gebruik van onze service door onze gebruikers openbaar te maken.

Wanneer u een reparatie bij ons registreert en een account opzet om onze service te ontvangen, is de juridische basis voor deze verwerking de uitvoering van een contract tussen u en ons en/of de nodige stappen om, op uw verzoek, zo'n contract af te sluiten. De juridische basis voor deze verwerking is het voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.


Opslag van persoonlijke gegevens

Tenzij er door de wet een langere periode wordt vereist of toegestaan, zullen wij uw persoonlijke gegevens uitsluitend in onze systemen bewaren voor de periode die nodig is voor het doel dat in deze verklaring is uiteengezet (maximaal 90 dagen na voltooiing van de service), of totdat u verzoekt om de gegevens te verwijderen in overeenstemming met uw recht daarop (zie het deel over uw rechten hieronder).
Nadat de bewaarperiode is verlopen, zullen uw persoonlijke gegevens worden verwijderd of geanonimiseerd. Het laatste betekent dat de persoonlijke gegevens van alle identificerende kenmerken worden ontdaan, zodat de resterende gegevens niet meer in verband kunnen worden gebracht met een natuurlijke persoon.

Zelfs als wij uw persoonlijke gegevens verwijderen, behouden wij ons het recht voor om een kopie te bewaren ten behoeve van het nakomen van onze wettelijke verplichtingen, de belasting en voorschriften, maar in dat geval zullen wij dit uitsluitend zo lang doen als nodig is voor die juridische, belastingsgerelateerde of wettelijke doelen.
Neem contact op met privacy-nld@teleplan.com voor nadere informatie.


Toegang en vrijgave van persoonlijke gegevens

Wij zullen persoonlijke gegevens uitsluitend aan derden vrijgeven:

 • wanneer wij verkopers en dienstverleners gebruiken om ons te assisteren bij het voldoen aan onze zakelijke en operationele behoeften, zoals het leveren van onze diensten, het hosten van onze website, communicatie met gebruikers, het leveren en verbeteren van onze diensten, communicatie via e-mail, facturering en betaling, klantenondersteuning en analyse.
  Deze dienstverleners mogen de persoonlijke gegevens uitsluitend inzien, verwerken en opslaan volgens onze instructies en om hun plichten jegens ons uit te voeren, in overeenstemming met de van toepassing zijnde wetten en voorschriften; of

 • wanneer wij expliciet uw toestemming hebben om uw persoonlijke gegevens met anderen te delen; of

 • wanneer wij hebben bepaald dat de vrijgave nodig is om de rechten, eigendommen of de persoonlijke veiligheid van Teleplan en gebruikers van de website te beschermen, of om te reageren op dagvaardingen, arrestatiebevelen of verzoeken door openbare of regelgevende autoriteiten, inclusief verzoeken door wethandhavingsautoriteiten; of

 • als wij sommige of al onze bedrijfsactiva verkopen, kunnen wij uw persoonlijke gegevens doorgeven aan de mogelijke koper van die onderneming of die activa, en als de transactie wordt doorgevoerd, kunnen uw persoonlijke gegevens worden overgebracht naar de koper.


Overdracht naar buiten de EER

Als onderdeel van de service die u via de website wordt aangeboden, kunnen de persoonlijke gegevens die u opgeeft worden overgebracht naar en opgeslagen in landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Bijvoorbeeld kunnen uw persoonlijke gegevens worden overgedragen als één van onze dienstverleners zich in een land buiten de EER bevindt.

Wij zullen persoonlijke gegevens uitsluitend naar buiten de EER overdragen indien dit in overeenstemming is met de wet bescherming persoonsgegevens en er bij de manier van overdracht voldoende veiligheidsmaatregelen zijn getroffen in verband met uw persoonlijke gegevens, bijvoorbeeld door middel van een gegevensoverdrachtovereenkomst inclusief opname van de huidige “standaard contractuele clausule” die door de Europese commissie is aangenomen, of door zelf-certificatie conform het 'EU-US Privacy Shield Framework' als de informatie zich in de Verenigde Staten bevindt.

Om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke gegevens een voldoende mate van bescherming ontvangen, hebben wij passende veiligheidsmaatregelen en -procedures ingevoerd bij de derde partijen waar wij uw persoonlijke gegevens mee delen. Dit garandeert dat uw informatie door die derde partijen op een manier wordt behandeld die consistent is met de wet bescherming persoonsgegevens.


Het gebruik van cookies

Op de website wordt van "cookies" gebruik gemaakt om een soepele ervaring te kunnen geven. Een cookie is een tekstbestand dat door ons of onze remarketing-partners op uw harde schijf wordt geplaatst door een webpagina-server. Onze cookies starten geen programma's en sturen geen virussen naar uw computer. Cookies worden uniek aan uw computer toegewezen en kunnen uitsluitend worden gelezen door een webserver in het domein dat de cookie op uw computer heeft geplaatst.

Wij kunnen de volgende cookies plaatsen:

 • Strikt nodige cookies. Dit zijn cookies die nodig zijn voor de werking van de website. Dit zijn bijvoorbeeld cookies die u in staat stellen om in te loggen op beveiligde delen van onze website of die gebruik maken van elektronische factureringsdiensten.

 • Analytische/prestatiecookies. Daarmee kunnen wij bezoekers herkennen en tellen en kunnen wij zien hoe bezoekers zich op de website tijdens het gebruik verplaatsen. Dit helpt ons om de manier waarop onze website werkt te verbeteren, bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat gebruikers gemakkelijker vinden waar zij naar zoeken. Analytische cookies worden uitsluitend gebruikt wanneer u daar de eerste keer dat u de website opent expliciet toestemming voor heeft gegeven.

Als u wilt kijken welke soorten cookies u accepteert, of daar verandering in wilt aanbrengen, kan dit gewoonlijk in de instellingen van uw browser. Let wel dat derde partijen (inclusief bijvoorbeeld advertentienetwerken en leveranciers van externe diensten zoals webverkeeranalysebureaus) tevens van cookies gebruik kunnen maken, en daar hebben wij geen controle over.


Hoe u cookies kunt afwijzen

Als u geen cookies wilt ontvangen, kunt u uw browser meestal zo instellen dat ze niet kunnen worden geplaatst. Als u ervoor kiest om cookies af te wijzen, kan het zijn dat u niet alle delen van de diensten of webpagina's van Teleplan kunt openen of dat u niet volledig gebruik kunt maken van de interactieve functies daarvan.


Gegevensbeveiliging en -integriteit

Teleplan doet er alles aan om redelijke en passende stappen te nemen ter beveiliging van de door ons bewaarde persoonlijke gegevens tegen misbruik, verlies, of toegang door onbevoegden. Wij doen dit door middel van een reeks technische en organisatorische maatregelen inclusief maatregelen om in te spelen op onverwachte data-inbreuk. Als u denkt dat uw persoonlijke gegevens zijn misbruikt of verloren of door onbevoegden zijn ingezien, wordt u verzocht onmiddellijk contact op te nemen met privacy-nld@teleplan.com.

De website is ontworpen om de persoonlijke gegevens die u op computerservers opgeeft in een gecontroleerde, veilige omgeving te beveiligen, met bescherming tegen toegang, gebruik en vrijgave door onbevoegden. Wanneer persoonlijke gegevens aan andere websites worden overgedragen, worden ze beschermd door middel van codering zoals het SSL-protocol (Secure Socket Layer).

Wij doen ons best om uw persoonlijke gegevens te beschermen, maar wij kunnen echter niet de veiligheid garanderen van alle gegevens die via het internet of een dergelijke verbinding naar de website of naar een andere website worden verzonden. Als wij u een wachtwoord hebben gegeven (of als u die zelf heeft gekozen) voor toegang tot bepaalde delen van de website, houd dit wachtwoord dan veilig.


Uw rechten

Onder de AVG heeft u verschillende rechten ten opzichte van uw persoonlijke gegevens, zoals het recht op toegang, rectificatie, beperking, bezwaar, portabiliteit, en verwijdering. Let wel dat deze rechten onderhevig zijn aan bepaalde beperkingen die door de van toepassing zijnde wet zijn bepaald en dat die gevolgen kunnen hebben voor onze service en garantieperiode.

Neem voor de uitoefening van deze rechten contact op met privacy-nld@teleplan.com. Wij zullen proberen om uw verzoek zonder onnodige vertraging in behandeling te nemen, en in ieder geval in overeenstemming met de vereisten van betreffende wetten. Let wel dat wij de communicatie met u kunnen bijhouden om de door u gemelde problemen op te lossen.

U heeft tevens het recht om een klacht in te dienen bij uw plaatselijke toezichthoudende autoriteit als u denkt dat wij niet aan onze verplichtingen in verband met uw persoonlijke gegevens hebben voldaan.


Kinderen

Het is niet onze bedoeling om persoonlijke gegevens te vergaren van personen onder de 18 jaar. Als u onder de 18 jaar bent, geef dan geen informatie op via deze website en maak geen gebruik van onze diensten. Als u denkt dat een kind van u van minder dan 18 jaar persoonlijke gegevens heeft ingevoerd, neem dan contact met ons op om de gegevens te laten verwijderen en de account van het kind te beëindigen.


Wijzigingen in deze verklaring

Wij zullen deze verklaring af en toe aanpassen op basis van reacties van het bedrijf en klanten. Teleplan moedigt u aan om deze verklaring regelmatig in te zien om geïnformeerd te blijven over hoe wij uw persoonlijke gegevens beschermen.


Contactgegevens

Teleplan ontvangt graag uw opmerkingen over deze verklaring. Neem contact met ons op via privacy-nld@teleplan.com of door ons aan te schrijven op:

Teleplan Communications B.V.
Privacy Officer
Postbus 7136
2701 AC Zoetermeer
Nederland